/ 7 نظر / 55 بازدید
حانی

نامرد دلم واست تنگ میشه [گریه][گریه]

مریم تر از پاکی

زندگی هر روز به شدت مشغول اثبات اینه که " تازه کجاشو دیدی، این که چیزی نیست "... !

مریم تر از پاکی

وشته ها بهانه است... تنها می نویسم تا ازبغض درونم بکاهم... کاغذ ازدست من کلافه و فراریست... حق دارد....همه حق دارند.... همه از من فراریند ومن ازهمه... من...یک انسان که ذاتا اجتماعیست.... به تنهایی خو گرفته ام....

نازگل

پگااااااااااااااااااااااااااه خیلییی نامررردیی

نازگل

پگااااااااااااااااااااااااااهه الحق ک بی معرررفتی نامرد اره دیه سرت شلوغه حق داری مارو فراموش کنی[خنثی] اجی متاسفانه جدیدا گوشیم سوخته گرفتمم چشممم حتمااا[نیشخند] بی معرفت دلم واست تنگیده بود[گریه][نگران][قلب]